DIAMONDS IN MIND

 

Vill du ha personliga råd och tips inför dina diamantinköp i Dubai så klicka på denna länk för att se vad jag kan hjälpa dig med. 

 

 

Diamanter

Diamanter är förföriska, glittrande och alldeles underbara. 

Diamanter kan man inte se sig mätt på och lusten till större stenar ökar med åren. Lagom är en bra svensk måttstock, utom när det handlar om diamanter. En diamant får gärna vara lite mer än lagom. Man vänjer sig ganska kvickt vid att vänster hand känns lite tung…

Diamanten är den hårdaste av alla ädelstenar, hårdare än något annat material vi kan finna i naturen. En diamant kan endast slipas av en annan diamant. En diamant är för evigt. Diamanten är något så simpelt som kol, som av naturen genom hetta och tryck kristalliserats för miljarder år sedan, långt inne i jorden. Via vulkanisk magma fördes diamanterna upp till jordens övre skikt där de sakta kyldes ner och stärktes. Diamanter började utvinnas i Indien för över 2,500 år sedan. Nu har länder som Sydafrika, Australien, Zaire, Botswana och delar av det forna Sovjetunionen tagit över utvinningen. Även i Sverige har hittats ett fåtal diamanter.

En oslipad diamant är bara en liten sten. Det är diamantsliparens skicklighet som lockar fram den gnistrande skönheten inuti diamanten. De nödvändiga kunskaperna för detta otroligt krävande hantverk har i århundraden gått i arv från generation till generation. En diamantslipare har inte råd att göra fel, då spricker stenen. De skickligaste diamantsliparna hittar man i Antwerpen i Belgien, 70 % av världens diamanter passerar Antwerpen. Diamanter slipas även i Indien och i Israel.

Vad skall man då tänka på när man tar med den stora plånboken på shopping? Fyra faktorer, kallat 4C, ligger till grund för att bestämma en diamants värde.

Carat (vikt)
Liksom alla andra ädelstenar mäts en diamants vikt och således också dess storlek i carat. En carat motsvarar 0,2 gram. En carat kan i sin tur delas upp i hundradelar. T.ex. 0,25 carat. Storleken är den mest uppenbara faktorn när man bestämmer en diamants värde. Men två lika stora diamanter kan ha mycket olika värde beroende på deras respektive kvalitet. Två diamanter med samma carat kan ändå se olika stora ut, beroende på slipningen. I mycket grova drag kan man säga att en diamant med en yta sedd ovanifrån på 5 mm är 0,5 carat och 6,5 mm motsvarar 1 carat.

Colour (färg)
Den finaste färgen på en diamant är ingen färg alls. En färglös diamant fungerar som en prisma som obehindrat kan bryta ljuset i regnbågens alla färger. Diamanter finns också i så varierande färger som grönt, rött, blått eller rosa, dessa kallas fantasifärger (fancy colours). Det är kombinationen av kol och andra grundämnen som bestämmer vilken färg en diamant får. I Sverige anser man att färgen är viktigare än caraten medan man här och i många andra länder, hellre väljer en maffig diamant som är något gulaktig än en som är liten och vit. Vidare använder man orden Top Wesselton, Wesselton m.m. hemma i Sverige, medan man här och i de flesta andra länder använder bokstäverna. Bokstäverna är ju mer exakta, så be alltid om bokstaven, även hemma. Det gäller för större diamanter över 0,25 carat. Ju mindre en diamant är desto svårare är det att avgöra dess färg. Ju större den är desto gulaktigare ser den ut. En diamant på 0,25 och en diamant på 1 carat kan för ett otränat öga se olika ut i färgen trots att de har samma färg. Diamantens färg påverkas även av guldet den är infattad i. En diamant infattad i platinum eller vitguld ser i allmänhet vitare ut än en infattad i gult eller rött guld. Vidare anser en del att det är snyggare att välja gult eller rött guld till en diamant med ”sämre” färg.

River (D-E)

Helt färglös, mycket sällsynt vit.

Top Wesselton (F-G)

Färglös, sällsynt vvit.

Wesselton (H)

Nästan färglös, vit.

Top Crystal (I)

Vit med obetydlig färgtoning. Lägger man en diamant med den här färgen jämte en ofärgad ser man en klar skillnad.

Crystal (J-K)

Vit med färgtoning

Top Cape (K-L)

Lätt gulaktig

Cape (M-N)

Gulaktig

Resten av färgerna är ljusgula till tydligt gula.

Clarity (renhet)
Diamanter kan mer än någon annan ädelsten återspegla ljuset och därmed visa en fantastisk briljans. Då nästan alla diamanter bär spår av mikroskopiska partiklar, eller inneslutningar av andra mineraler, är en diamant som är helt fri från inneslutningar (även kallad luppren) av den högsta kvaliteten. I en sådan sten finns ingenting som stör ljusets brytning genom diamanten, dess klarhet förstärker ytterligare diamantens skönhet och briljans. För att bedöma en diamants klarhet används en lupp med tio gångers förstoring. De riktigt små inneslutningarna kan man inte se med blotta ögat. Större inneslutningar ser du. Stenar med större inneslutningar är inte det allra bästa valet. Ju färre inneslutningar vi kan se, desto värdefullare är diamanten.

FL,IF (flawless, internally flawless)

Fri från inre inneslutningar, luppren, extremt ovanlig diamant

VVS1,VVS2 (very, very small inclusions)

Mycket, mycket små inneslutningar. 1 är värdefullare än 2.

VS1,VS2

Mycket små inneslutningar.

SI1,SI2

Små inneslutningar som kan anas med blotta ögat.

Sämre kvalité än SI skall man inte handla.

Cut (slipning)
En diamants lyster avgörs av slipningen. Det finns ingen trivial skala som förklarar en diamants lyster utan den graderas efter flera faktorer. Man tittar på relationen mellan diamantens reflektioner, symmetri och slipkvalitet.
Många gemmologister anser att slipningen på diamanten är det viktigaste när man värderar den. Anledningen till detta är att en diamant som har hög färglöshet och bra renhet ger ett sämre intryck om den har en dålig slipning. Medan de tre första faktorerna bestäms av naturen så är slipningen helt beroende av diamantsliparens skicklighet. Det är slipningen som bestämmer diamantens möjlighet att bryta och reflektera ljuset. Allt handlar om att få rätt proportioner och symmetri. En välslipad diamant reflekterar mer ljus och ger därför ett mer gnistrande intryck. Slipningen kan också påverka hur stor en sten ser ut att vara.  En för djupt slipad diamant gör att ljuset återkastas åt sidorna vilket gör att diamanten ger ett mörkt och dovt intryck. En för grund diamant gör att ljuset inte återkastas i samma utsträckning som det borde, vilket gör att diamanten förlorar en del av sin lyster. När man bedömer en diamants slipning så tar man dock hänsyn till fler saker än djup och bredd. Idag används datorer för att mäta lystern hos en diamant. Lite större diamanter, över 0,50 carat säljs i allmänhet med ett certifikat, oftast från Belgien. Även om diamanten slipats på annat håll så skickas den till Belgien för värdering. Efterfrågan på certifikat har blivit vanligare de senaste fem åren.

Kvaliteten på en diamants slipning delas upp i fem kategorier:

  • Ideal: Reflekterar nästan allt ljus som kommer in i diamanten. Kring 3% av alla diamanter har den här kvalitén.
  • Mycket God: Utomordentlig briljans. Kring 15% av alla diamanter har den här kvalitén.
  • God: God briljans. Kring 25% av alla diamanter har den här kvalitén.
  • Medelgod: Minskad briljans. Kring 35% av alla diamanter har den här kvalitén.

Blanda inte ihop slipningen med formen, för formen har ingenting med kvaliteten på slipningen att göra. Vilken form på diamanten som du föredrar är en fråga om tycke och smak. Den runda briljanten är den vanligaste formen men som i allt annat så är det modet som bestämmer vad som är mest populärt för tillfället. Olika former är populärt i olika länder. Du skall också ha klart för dig hur du vill infatta din sten innan du väljer form. Vill du ha en enstensring (solitär) eller kombinera diamanten med andra diamanter eller ädelstenar? Är det örhänge eller är det ett halssmycke som du har tänkt sig eller både ock? Skall smycket matcha något annat smycke som du redan har, då kan det ju vara kul med samma form på stenen. En rund briljantslipad diamant blir aldrig omodern.

 

Vilken form skall jag då välja?

RUND

Den runda diamanten är briljantslipad och är populärast inom smyckestillverkning. En briljantslipad rund diamant ger dig många alternativ vid infattningen.

PRINSESS

Prinsesslipade diamanter är traditionellt fyrkantiga men finns idag även rektangulär form. Detta näst populäraste formen, efter den runda diamanten. I USA och England är den mycket vanlig. Den kommer mer och mer i Sverige och man ser den ofta på de rika och berömdas vänsterhand som förlovningsring.

BAGUETTE

Baguettslipning är en form av trappslipning som ger en stor övre ”platta” som tydligt visar renheten i diamanten. Det kan därför vara en bra idé att välja en diamant med så få inneslutningar som möjligt. Baguetteslipade diamanter är traditionellt rektangulära med spetsiga hörn, där kortsidorna ibland är olika långa, något som ger en användbar diamantform som sidostenar i trestensringar.

FLANDER

En flanderslipad diamant är närmast identisk med de baguetteslipade diamanterna men den är fyrkantig. Namnet kommer från Flandern i Belgien där man ”kom på” den här formen. Liksom de baguetteslipade diamanterna så visar en flanderslipad diamant tydligt renheten i den.

NAVETT

Formen på navettslipad (marquise cut) diamant ger ett stort intryck. Den ser således stor ut i förhållande till andra diamanter med samma carat som har en annan form. Diamanten är briljantslipad och har därmed 57 fasetter. Diamanten passar utmärkt som centersten i en ring och det passar då bra att ha exempelvis droppslipade diamanter som sidostenar. Formen på den navettslipade diamanten gör att fingrarna ser längre och slankare ut.

OVAL

En ovalslipad diamant påminner om en rund briljantslipad diamant men är oval till formen. Om den ovalslipade diamanten används på en ring så ger den (i likhet med en navettslipade diamant) fingrarna ett längre intryck.

SMARAGDSLIPAD

Utvecklat ursprungligen för smaragder, emerald cut, är slipad i trappsteg, vilket gör att den blixtrar mer. När den smaragdslipade diamanten är fyrkantig kallas den radiant (strålande) slipad. Utmärkande för en radiantslipad diamant är de nedslipade hörnorna. En radiantslipad diamant passar bra tillsammans med baguette- och rundslipade diamanter.

DROPPE

Den droppslipade diamanten har i likhet med andra briljantslipade diamanter 57 fasetter. En droppformad diamant kan vara väldigt elegant som halssmycke eller som hängande örhänge.

HJÄRTA

En diamant i form av ett hjärta kan kännas mycket romantiskt, allra helst om den väljs ut av kärestan.

KUDDE

Den kuddslipade diamanten, cushion cut, är populär och har runda hörnor och stora öppna ytor. Kuddslipade diamanter finns i både kvadratisk och rektangulär form.

Här i Dubai kan man göra riktigt bra affärer vad beträffar de sprakande små godingarna. Det beror naturligtvis på att det inte finns några skatter och att det handlas mycket med stora diamanter här. Vill man handla sin dyrgrip här så skall man gå runt på flera olika ställen och känna sig för. Låt det ta tid, fundera och känn efter. Det är ganska enkelt att jämföra priser på diamanter. Hittar man en t ex en rund briljantslipad diamant på 0,75 carat, G färg, vvs2 med mycket god slipning så är ju den stenen densamma överallt och priset enkelt att jämföra. Priset stegras, så två diamanter på 0,50 kostar mindre än en diamant på 1,0. Man får även räkna med att de populäraste storlekarna är dyrare. Väljer man 0,5 carat (perfekt storlek för örhänge), 1,5 carat, 2,0 carat eller 2,5 carat så kostar de mer procentuellt än om man lägger sig på en udda siffra som t ex 0,63 eller 0,87. Många av butikerna erbjuder sig att göra en infattning till den aktuella diamanten, till en mycket liten kostnad. De har ofta många färdiga ringar att välja på. Vad som är allra roligast är nog att själv rita sitt smycke eller skaffa inspiration från de exklusiva juvelbutikerna som t ex Tiffany´s, De Beer, Chopard och Cartier. Vidare kan man ofta gå tillbaka till butiken där man handlade sin diamant, om man senare vill byta upp den och bara betala mellanskillnaden. Jag har ytterliggare ett tips och det är att jämföra priserna med Kaplans (i Stockholm). Kaplans är en auktionskammare som jag har funnit ha mycket bra priser på ädelstenar om du handlar deras ”second-hand” varor. Hittar man en guldsmed som ger dig sitt inköpspris så kan det möjligen vara ännu förmånligare än Kaplans men då gäller det ju att hitta en sådan guldsmed… Kollar man in Kaplans hemsida får man ett hum om priserna. Viktigt är att diamanterna endast går att jämföra om man har exakt samma kvalité och samma form (utseende). Uppgifter på carat, färg, inneslutningar, slipning och form måste du känna till. Slutligen så är det du och din känsla som avgör vad som känns bäst på dig.

 

Källa: www.lamastone.se

 

 

Lär dig mer om guld

Lär dig mer om ädelstenar